logo
X

“อ้น สราวุธ” เผยมุมคิดคำว่าพอเพียง ขับรถเก่า 10 ปี ไม่ยอมเปลี่ยน

“อ้น สราวุธ” กระตุกต่อมคิด พอเพียงคืออะไร ขับรถเก่า 10 ปี ไม่ยอมเปลี่ยน โซเชียลชื่นชม พอเพียงของจริง

#topupdate #พอเพียง #อ้นสราวุธ #โน้สอุดม #เดี่ยวไมโครโฟน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น