logo
X

“ดร.ดาลิ่ง” บริจาคที่ดินถวาย “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา

“ดร.ดาลิ่ง” บริจาคที่ดินถวาย “กรมสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการมูลนิธิชัยพัฒนา

#topnewstv #ที่ดิน #มูลนิธิชัยพัฒนา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น