logo
X

“พ่อ แม่น้องไนซ์” เผยจุดเริ่ม การลงมาแสดงตนของ “องค์เพชรฯ” สารพัดอภินิหารลูกเทพ

เล่าไปเถียงไป “พ่อ แม่น้องไนซ์” เผยจุดเริ่ม การลงมาแสดงตนของ “องค์เพชรฯ” สารพัดอภินิหารลูกเทพ มีแสงออราส่องประกายจากตัว

#TOPNEWS #น้องไนซ์ #หนุ่มกรรชัย
#ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช
#แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ
#น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี
#พระพุทธเจ้า #ทนายธรรมราช #สนทองหล่อ #ทองหล่อ #พ่อน้องเพรส

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น