logo
X

“ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย”ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาจุฬาฯ

“ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#topnewstv #สุรเกียรติ์เสถียรไทย # นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น