logo
X

“ก้าวไกล” แพแตก ฝูงงูเห่าส้มโกยแน่บ คู่แข่งสมน้ำหน้าพวกขี่กระแสเข้าสภา

“ก้าวไกล” แพแตก ฝูงงูเห่าส้มโกยแน่บ คู่แข่งสมน้ำหน้าพวกขี่กระแสเข้าสภา

#topupdate
#ก้าวไกล
#งูเห่า
#พิธา
#ธนาธร
#ยุบพรรค

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น