logo
X

ชำแหละคดีดัง”อนุรักษ์”อดีตสส.พท.โดนโทษจำคุก 6 ปี รีดรับเงินอธ.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

“สันติสุข” ชำแหละคดีดัง “อนุรักษ์” อดีตสส.เพื่อไทย โดนโทษจำคุก 6 ปี รีดรับเงินอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

#topnewstv #อนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ #รีดเงิน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น