logo
X

นาทีระทึก เรือชนสนั่น กลางแม่น้ำเจ้าพระยา | เล่าข่าวข้น | ช่วง 2

นาทีระทึก เรือชนสนั่น กลางแม่น้ำเจ้าพระยา “เจ้าหน้าที่” เร่งช่วยเหลือ นักท่องเที่ยว | เล่าข่าวข้น | ช่วง 2

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น