logo
X

“อ.เฉลิมชัย” ออกโรงป้อง ผลงานศิลปินแห่งชาติ “ประติมากรรมโครงสร้างแห่งชีวิต” จะถูกรื้อ

“อ.เฉลิมชัย” ออกโรงป้อง ผลงานศิลปินแห่งชาติ “ประติมากรรมโครงสร้างแห่งชีวิต” จะถูกรื้อทิ้ง

#topnewstv #ศิลปินแห่งชาติ #เฉลิมชัยโฆษิตพิพัฒน์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น