logo
X

“นายแม่ปุ๊กกี้” ฝากถึง “เอกชัย ศรีวิชัย” ลูกหลานคนใต้ อยากให้มาช่วยต้านเชื่อมจิต

เกรงใจ ไม่อยากเอ่ยปาก “นายแม่ปุ๊กกี้” ฝากเสียงนี้ให้ถึง “เอกชัย ศรีวิชัย” ลูกหลานคนใต้ด้วยกัน อยากให้มาช่วย รวมพลังต้านเชื่อมจิต

#TOPNEWS #น้องไนซ์ #หนุ่มกรรชัย
#ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช
#แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ
#น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี
#พระพุทธเจ้า #ทนายธรรมราช #สนทองหล่อ #ทองหล่อ #เอกชัยศรีวิชัย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น