logo
X

“นายกฯ” ย้ำ “เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” แจกพร้อมกันทุกกลุ่ม ไม่มีก่อน-หลัง

“นายกฯ” ย้ำ “เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” แจกพร้อมกันทุกกลุ่ม ไม่มีก่อน-หลัง

#topnewstv #นายก #เศรษฐา #เงินดิจิทัล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น