logo
X

“ปูติน”ขู่ส่งอาวุธให้ชาติอื่น เหมือนที่ตะวันตกป้อนอาวุธให้”ยูเครน”สู้”รัสเซีย”

“ปูติน” ขู่ส่งอาวุธให้ชาติอื่นสำหรับใช้โจมตีเป้าหมายต่างๆ ในตะวันตก เหมือนที่ตะวันตกป้อนอาวุธให้ “ยูเครน” สู้ “รัสเซีย”

#topnewstv #ปูติน #รัสเซีย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น