logo
X

“หลวงพ่อ” ก่ออิฐ ฉาบปูน ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ หญิงป่วยโปลิโอ | เช้าข่าวเข้ม | ช่วง 2

คุณพระช่วยของแท้ “หลวงพ่อ” ก่ออิฐ ฉาบปูน ช่วยสร้างบ้านใหม่ให้ หญิงป่วยโปลิโอ | เช้าข่าวเข้ม | ช่วง 2

#topnewstv #พระ #ตรัง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น