logo
X

“พ่อน้องไนซ์”วิทยาศาสตร์ล้าน%เล่าเหตุที่รู้ว่าลูกไม่ธรรมดามีเทวดามาต้อนรับตั้งแต่เกิด

ฟังจากปาก “พ่อนก” วิทยาศาสตร์ ล้าน% เล่าย้อน เหตุการณ์จำไม่ลืม ที่สัมผัสได้เลย เทพยดามาต้อนรับ “น้องไนซ์” ลงมาเกิด

#topupdate #น้องไนซ์ #หนุ่มกรรชัย #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต #น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า #ทนายธรรมราช #สนทองหล่อ #ทองหล่อ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น