logo
X

“สาวกระตั้ว” มองบน ดีดปาก “เจี๊ยบ” คนไทยแบบใด ดิ้นแด่วๆ เห็นทหารปลุกจิตสำนึกรักชาติ

กรี๊ดมันออกมา “สาวกระตั้ว” มองบน ฟาดแสบทรวง “เจี๊ยบ อมรัตน์” เป็นคนไทยแบบใด ดิ้นกระแด่วๆ เห็นทหารปลุกจิตสำนึกรักชาติ

#topupdate #เจี๊ยบอมรัตน์ #เจี๊ยบก้าวไกล #ทหารอบรมครู #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น