logo
X

คปท. เตรียมยื่นคัดค้าน นิรโทษกรรม พรรคร่วมรัฐบาล แสดงจุดยืนชัด ไม่ยกเลิกไม่แก้ม. 112

คปท. เตรียมยื่นคัดค้าน นิรโทษกรรม พรรคร่วมรัฐบาล แสดงจุดยืนชัด ไม่ยกเลิกไม่แก้ ม. 112 “สันติสุข” แนะจับตาท่าที “เพื่อไทย”

#topnewstv #ก้าวไกล #เพื่อไทย #นิรโทษกรรม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น