logo
X

“วิษณุ” แจง ทำงานแลก “ไต” ไร้สาระ “อุ๊งอิ๊ง” ขยับ สยบคลื่นใต้น้ำในพรรค ขอ สส. เข้าใจ

“วิษณุ” แจง ทำงานแลก “ไต” ไร้สาระ “อุ๊งอิ๊ง” ขยับ สยบคลื่นใต้น้ำในพรรค ขอ สส. เข้าใจตั้ง “วิษณุ” ช่วยงาน นายกฯ

#topnewstv #อุ๊งอิ๊ง #วิษณุ #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น