logo
X

อย่างนี้ต้องไล่ออก รัสเซีย ไล่ “ผอ.พันธุศาสตร์” หลังบอกว่ามนุษย์อายุสั้นลงเพราะ “บาป”

อย่างนี้ต้องไล่ออก รัฐบาลรัสเซีย ไล่ “ผอ.สถาบันพันธุศาสตร์รัสเซีย” ออกจากตำแหน่ง เพราะผอ.ดันไปบอกว่า มนุษย์อายุสั้นลงเพราะ “บาป”

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #รัสเซีย #russia #รัฐบาลรัสเซีย #ความเชื่อ #ศาสนา #พันธุศาสตร์

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น