logo
X

“กนก” ยืนยันข่าววงใน “คนในเพื่อไทย” ไม่พอใจ “นายกฯ” มีอยู่จริง จับน้ำเสียงดูออก

“กนก” ยืนยันข่าววงใน “คนในเพื่อไทย” ไม่พอใจ “นายกฯ” มีอยู่จริง จับน้ำเสียงดูออก

#topnewstv #เพื่อไทย #นายก

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น