logo
X

“ปริเยศ – ฐากร” แฉ “บิ๊กคมนาคม” มีการเรียกรับส่วยจากผู้รับเหมาที่ชนะประมูล

“ปริเยศ – ฐากร” แฉ “บิ๊กคมนาคม” มีการเรียกรับส่วยจากผู้รับเหมาที่ชนะประมูล สั่ง จนท. ระดับ ผอ. ส่งส่วยในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ

#topnewstv #ปริเยศ #ฐากร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น