logo
X

“ชัชชาติ” ยอมรับว่า อุปกรณ์กีฬาแพงเกินจริง และถ้าใครทำผิดต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

“ชัชชาติ” ยอมรับว่า อุปกรณ์กีฬาแพงเกินจริง “ชัชชาติ” ย้ำว่าต้องออกมาชี้แจง ให้ประชาชนเข้าใจ และถ้าใครทำผิดต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป

#topnewstv #ชัชชาติ #เครื่องออกำลังกาย

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น