logo
X

“พีระพันธุ์” ตั้งระบบสำรองน้ำมัน SPR รัฐคุมราคากลาง บีบผู้ค้าน้ำมันโชว์ต้นทุนแท้จริง

“พีระพันธุ์” ตั้งระบบสำรองน้ำมัน SPR รัฐคุมราคากลาง บีบผู้ค้าน้ำมันโชว์ต้นทุนแท้จริง

#topnewstv #พีระพันธุ์ #ราคาน้ำมัน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น