logo
X

“ดร.อิศรา” ดีดปาก “เจี๊ยบ อมรัตน์” แซะทหารอบรมครู อย่าคิดว่ารู้ไม่ทัน

“ดร.อิศรา” ฟาดปาก “เจี๊ยบ อมรัตน์” แขวะทหารเดินสายอบรมครู ลากไส้ช็อตต่อช็อต อย่าคิดว่ารู้ไม่ทัน

#topupdate #เจี๊ยบอมรัตน์ #เจี๊ยบก้าวไกล #ทหารอบรมครู #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น