logo
X

“ดร.อานนท์” ตะเพิด “เจี๊ยบ” ไล่ไปศึกษาก่อนเห่า ชี้ ทหารสอน ปวศ. เป็นเรื่องความมั่นคง

งานนี้มีคนกำหมัด “ดร.อานนท์” ตะเพิด “เตี้ยปีศ_จ” ไล่ไปอ่านพ.ร.บ.กลาโหมก่อนเห่า ชี้ ทหารสอน ปวศ.เป็นเรื่องความมั่นคง

#topnewstv #อานนท์ศักดิ์วรวิชญ์ #เจี๊ยบอมรัตน์ #ทหาร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น