logo
X

“กนก-ธีระ” ซัด “ชาญวิทย์” โลกแคบแสดงถึงความกลวงของสมองผู้โพสต์ไม่มีสติปัญญา

“กนก-ธีระ” ซัด “ชาญวิทย์” โลกแคบ แสดงถึงความกลวงของสมองผู้โพสต์ไม่มีสติปัญญา วิพากษ์วิจารณ์เป็นตุเป็นตะ

#topnewstv #ชาญวิทย์เกษตรศิริ #ก้าวไกล

————————————-

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น