logo
X

นักบวชอินเดีย ชูแขนขึ้นตลอดไม่พัก มานานกว่า 10 ปี เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้า ?

นักบวชอินเดีย ชูแขนขึ้นตลอดไม่มีพัก เป็นเวลา 10 กว่าปี เพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าของเขา ?

#topnewsonline #topnews #evergreen #thailand #อินเดีย #นักบวชอินเดีย #india #MahantRadheypuriJunaAkhara #sadhu #hindu #AmarBharati

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น