logo
X

มติ ครม.เห็นชอบ จ่ายดิจิทัลฯ 1 หมื่น ให้กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรคนจน 14.98 ล้านคนก่อน

มติ ครม.เห็นชอบ จ่ายดิจิทัลฯ 1 หมื่น ให้กลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรคนจน 14.98 ล้านคนก่อน

#topnewstv #ดิจิทัลวอลเล็ต #บัตรคนจน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น