logo
X

“ดร.อานนท์” ออกมาซัด “ด้อมส้ม” รู้ไม่จริงปมทหารอบรมครู เป็นพวกเรียนมาน้อย

“ดร.อานนท์” ออกมาซัด “ด้อมส้ม” รู้ไม่จริงปมทหารอบรมครู เป็นพวกเรียนมาน้อย ศึกษาไม่พอ คงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนควรกลับไปศึกษาให้ดีก่อนออกมาเห่าหอน

#topnewstv #อานนท์ #ด้อมส้ม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น