logo
X

“สมศักดิ์ – สุริยะ – ครูมานิตย์” ชี้ “วิษณุ” ทำปาฏิหารย์ด้านกฎหมายบ่อยครั้ง

“สมศักดิ์ – สุริยะ – ครูมานิตย์” ชี้ “วิษณุ” ทำปาฏิหารย์ด้านกฎหมายบ่อยครั้ง และมีประสบการณ์ทางการเมืองมาก

#topnewstv #เพื่อไทย #วิษณุ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น