logo
X

“สันติสุข” ซัด “สส.ทวิวงศ์” โดนสาวกก้าวไกลตัดหางปล่อยวัด “ชาวอยุธยา” โวยขวางความเจริญ

“สันติสุข” ซัด “สส.ทวิวงศ์” โดนสาวกก้าวไกลตัดหางปล่อยวัด “ชาวอยุธยา” โวยขวางความเจริญ ต้องตาสว่างได้แล้ว – เคาะกะลานี่ไม่ใช่การชุบชีวิตให้เป็นผู้วิเศษ อย่าพูดเอาเท่แล้วไม่เห็นหัวชาวบ้าน

#topnewstv #ทวิวงศ์ #ก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น