logo
X

ชาวบ้านโอด แก้ไม่จบปัญหาน้ำเน่า ใน “คลองพระยากง” | เล่าข่าวข้น | ช่วง 3

ชาวบ้านโอด แก้ไม่จบปัญหาน้ำเน่า ใน “คลองพระยากง” | เล่าข่าวข้น | ช่วง 3

#topnewstv #น้ำเน่า #คลองพระยากง

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น