logo
X

“กลุ่มเปราะบาง” มีเฮ “รัฐบาล” เตรียมแจกเงินหมื่นล็อตแรกก่อนใคร วงเงิน 122,000 ล้านบาท

“กลุ่มเปราะบาง” มีเฮ “รัฐบาล” เตรียมแจกเงินหมื่นล็อตแรกก่อนใคร วงเงิน 122,000 ล้านบาท

#topnewstv #กลุ่มเปราะบาง #เงินดิจิทัล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น