logo
X

“สมศักดิ์-สุริยะ-วราวุธ” ยัน “วิษณุ” เก่งกฎหมาย หากได้มาช่วยงาน จะเป็นผลดีต่อประเทศ

“สมศักดิ์-สุริยะ-วราวุธ” ยัน “วิษณุ” เก่งกฎหมาย เชื่อมั่นใจหากได้มาช่วยงาน จะเป็นผลดีต่อประเทศชาติ

#topnewstv #เศรษฐา #วิษณุ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น