logo
X

“ทนายอนันต์ชัย” สวน “ไนซ์” ถามโง่ๆ”กนก” ขำก๊าก อ้างลูกพระพุทธเจ้าบุญเยอะแต่ขึ้นโรงพัก

“ทนายอนันต์ชัย” สวน “ไนซ์” ถามโง่ๆ ใครลัทธิเชื่อมจิต “กนก” ขำก๊าก อ้างลูกพระพุทธเจ้าบุญเยอะ แต่ขึ้นโรงพัก

#topnewstv #ทนายอนันต์ชัย #ไนซ์เชื่อมจิต

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น