logo
X

“คณะก้าวหน้า”สะดุดขาตัวเอง แพ้เลือกตั้งซ่อมศรีราชา หลังขนธนาธร ช่อ ช่วยหาเสียง

“คณะก้าวหน้า” สะดุดขาตัวเอง แพ้เลือกตั้งซ่อมศรีราชา หลังขนธนาธร ช่อ พรรณิการ์ ช่วยหาเสียง

#topnewstv #ธนาธร #ช่อ #เลือกตั้งซ่อม

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น