logo
X

ยุบ “ก้าวไกล” ต้องโตก้าวกระโดด ชนะแลนด์สไลด์สถานเดียว ถึงได้เป็นรัฐบาล

ยุบ “ก้าวไกล” ต้องโตก้าวกระโดด ชนะแลนด์สไลด์สถานเดียว ถึงได้เป็นรัฐบาล

#topupdate #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ม112 #แก้112 #ยกเลิก112 #ยุบพรรคก้าวไกล

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น