logo
X

“ศุภชัย” โต้ “สมศักดิ์” อย่าฟังความข้างเดียว มีแต่ข้อมูลเก่า คนคิดเอากัญชากลับเป็นยาฯ

“ศุภชัย” โต้ยับ “สมศักดิ์” อย่าฟังความข้างเดียว มีแต่ข้อมูลเก่า คนคิดเอากัญชากลับเป็นยาเสพติด

#topnewstv #เศุภชัยใจสมุทร #กัญชา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น