logo
X

“สุริยะใส” ถาม “รัฐบาล” กล้าจับมือก้าวไกลดันม.112 เข้านิรโทษกรรมหรือไม่ ?

“สุริยะใส” ถาม “รัฐบาล” กล้าจับมือก้าวไกลดันม.112 เข้านิรโทษกรรมหรือไม่ ? – จับสัญญาณหากยังรั้นได้กลับไปเริ่มต้นใหม่แน่นอน

#topnewstv #สุริยะใส #ทักษิณ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น