logo
X

“สุริยะใส” แซะ “นายกฯ” ไปต่างประเทศบ่อย เพราะคงไม่อยากเข้าจันทร์ส่องหล้า

“สุริยะใส” แซะ “นายกฯ” ไปต่างประเทศบ่อย เพราะคงไม่อยากเข้าจันทร์ส่องหล้า – สุดท้อ 10 ปี ผ่านไปยังเดินไม่ถึงไหน

#topnewstv #สุริยะใส #ทักษิณ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น