logo
X

“นายกฯ”ลงพื้นที่ หนุนสมุทรปราการ แลนด์มาร์กเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสถานพักผ่อน

“นายกฯ”ลงพื้นที่ หนุนสมุทรปราการ แลนด์มาร์กเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชี้นี่คือปอดของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล

#topnewstv #นายก #เศรษฐา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น