logo
X

“อิ๋ว เสาวลักษณ์” จากนักร้องดาวรุ่ง ชีวิตพลิก กลายเป็นคนเร่ร่อน ไม่มีแม้ที่ซุกหัวนอน

กลายเป็นคนเร่ร่อน “อิ๋ว เสาวลักษณ์” จากนักร้องดาวรุ่งมีบ้าน 2 หลังเงินกว่า 10 ล้าน เดินสายร้องเพลงออกทีวี ทั่วประเทศ ชีวิตพลิก กลับกลายเป็นคนเร่ร่อน ไม่มีแม้กระทั่งที่ซุกหัวนอน

#topupdate
#อิ๋วเสาวลักษณ์
#คนเร่ร่อน
#อดีตนักร้องดัง
#เอสะเลเต
#ไมค์ทองคำ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น