logo
X

“เปลวสีเงิน” ลั่น อนาคตข้าว 10 ปี สู่ อนาคตคนกิน ฟาดแรง อย่า “ฆ่าประเทศ” ด้วยข้าว

“เปลวสีเงิน” ลั่น อนาคตข้าว 10 ปี สู่ อนาคตคนกิน ใครมีบุญได้ซื้อหาไปหุง ฟาดแรง อย่า “ฆ่าประเทศ” ด้วยข้าว

#topnewstv #ภูมิธรรม #เปลวสีเงิน #ข้าว10ปี

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น