logo
X

“รัฐบาล” โวผลสำรวจผลงาน 6 เดือน “ประชาชน” ถูกใจนโยบาย 30 บาทมากที่สุด

“รัฐบาล” โวผลสำรวจผลงาน 6 เดือน “ประชาชน” ถูกใจนโยบาย 30 บาทมากที่สุด

#topnewstv #รัฐบาล #ประชาชน

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น