logo
X

เชื่อมจิตอ้าง “อ.น้องไนซ์” ตรวจเอกสารถึงรับไม่ได้ คำว่าลัทธิ สั่งทีม กม.จัดการทันที

เอาเรื่อง เพจนิรมิตเทวาจุติ อ้าง “อ.น้องไนซ์” ตรวจเอกสารถึงรับไม่ได้ ลัทธิเชื่อมจิต หมายถึงใคร สั่งทีม กม.จัดการทันที

#topupdate #น้องไนซ์ #ทนายอนันต์ชัย #ลัทธิเชื่อมจิต #ทนายธรรมราช #แพรรี่ #มูลนิธิกองทัพธรรม #เชื่อมจิต#น้องไนซ์เทวาจุติ #น้องไนซ์เชื่อมจิต #แม่น้องไนซ์ #อริยจอมปลอม #อนาคามี #พระพุทธเจ้า

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น