logo
X

อัพเดทชะตา “ก้าวไกล” ใกล้ขาดเต็มทน  ยุบพรรคโทษประหาร  ฐานล้มล้างการปกครอง

อัพเดทชะตา “ก้าวไกล” ใกล้ขาดเต็มทน  ยุบพรรคโทษประหาร  ฐานล้มล้างการปกครอง

#topupdate
#ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ล้มล้างการปกครอง #ม112 #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #ศาลรัฐธรรมนูญ #แก้ไข112

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น