logo
X

เปิดวินาทีไฟไหม้ “ร้านราเมนชื่อดัง”ลูกค้าไม่ลุกหนี จนเกิดควันหนาทึบจึงเร่งอพยพคน

เปิดคลิปวิดีโอวินาทีไฟไหม้ “ร้านราเมนชื่อดัง” ลูกค้าไม่ลุกหนี จนเกิดควันหนาทึบจึงเร่งอพยพคนออกจากร้าน

#topnewstv #ต่าประเทศ #ไฟไหม้

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น