logo
X

“อดิสร”เปิดวอร์”ปิยบุตร”วิจารณ์ “ก้าวไกล”ดูงานตปท. ซัด”เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น”

“อดิสร”เปิดวอร์”ปิยบุตร”ปมวิจารณ์ “สส.ก้าวไกล”ดูงานตปท. ซัดเดือด”เอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น”

#topnewstv #อดิสร #ปิยบุตร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น