logo
X

“ยุทธเลิศ” แนะจับตา “หนังสารคดีอนาคตใหม่” เจตนาที่แท้จริง ส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างไร

“ต้อม ยุทธเลิศ” แนะจับตา “หนังสารคดีอนาคตใหม่” เจตนาที่แท้จริงคืออะไร ส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างไร

#topnewstv #ต้อมยุทธเลิศ #ธนาธร

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น