logo
X

“เปลว สีเงิน” ชี้ พท. สุดโชคดี มีแต่ฝ่ายคอย ขมันขมีรื้อกม.เอื้อพวกพ้อง

“เปลว สีเงิน” ชี้ พท. สุดโชคดี มีแต่ฝ่ายคอย “กก.-ปชป.” รอเสียบพรรคร่วม “ส้ม-แดง” แยกไม่ขาด ขมันขมีรื้อกม.เอื้อพวกพ้อง

#topnewstv #ทักษิณชินวัตร #ม112

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น