logo
X

ชาวบ้านสวนผึ้งร้อง “มิเตอร์ไฟติดสูง 4-5 เมตร” จะเช็คค่าไฟตรงบิลมั้ย เช็คไม่ได้

ชาวบ้านสวนผึ้งร้อง “มิเตอร์ไฟติดสูง 4-5 เมตร” จะเช็คค่าไฟตรงบิลมั้ย เช็คไม่ได้

#topnewstv #สวนผึ้ง #มิเตอร์ไฟ

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น