logo
X

“สส.ก้าวไกล” รั้นหาเรื่องขุด “เมืองอโยธยา” พิสูจน์ความเก่า สกัดรถไฟความเร็วสูง

อยุธยาอับโชค “สส.ก้าวไกล” รั้นหาเรื่องขุดเมืองอโยธยา พิสูจน์เก่าแก่กว่าสุโขทัย สกัดรถไฟความเร็วสูง

#topnewstv #ก้าวไกล #อยุธยา

เราใช้ คุ้กกี้ เพื่อให้ทุกคนได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น